Formularz online

Prowadzimy rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie), a także na studia podyplomowe.

Możesz studiować w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela, średnio 2 razy w miesiącu) lub niestacjonarnym na odległość (tylko 3-4 obowiązkowe zjazdy w semestrze). Wystarczy, że dostarczysz stosowne dokumenty do Biura Rekrutacji.

Jak się do nas zapisać?

1.

Wypełnij kartę zgłoszeniową dostępną poniżej

2. Prześlemy Ci formularz rekrutacyjny i umowę, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij (umowę w 2 egzemplarzach)
3.

Przygotuj pozostałe dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia pierwszego stopnia),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia drugiego stopnia lub podyplomowe),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami dla dowodu osobistego),
  • kserokopię dwóch stron dowodu osobistego (dostarczenie osobiście - do poświadczenia z oryginałem przez Uczelnię lub dostarczenie pocztą - poświadczoną przez uprawniony organ),
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto Uczelni: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690
4. Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji – budynek dydaktyczny.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Cieszymy się z Twojego wyboru :)

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Rekrutacji.

 

Jeżeli nie otrzymałeś/aś wiadomości po wypełnieniu formularza - sprawdź folder SPAM.

Wypełnienie poniższej karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z zapisaniem się na studia. W tym celu należy dostarczyć do Biura Rekturacji wyżej wymienione dokumenty.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA: