Opłaty

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

  • czesne – jest opłatą, którą możesz wnosić jednorazowo lub w pięciu albo sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
  • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne
  • wpisowe - jednorazowa opłata administracyjna

Opłaty zawarte w Umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów!

Wysokość opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same.
Rok studiów Semestr
studiów
Płatność
jednorazowa
Płatność
w 5 ratach
Płatność
w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I 1950 zł 390 zł 325 zł
II 1950 zł 390 zł 325 zł
II III 2100 zł 420 zł 350 zł
IV 2100 zł 420 zł 350 zł
III V 2250 zł 450 zł 375 zł
VI 2250 zł 450 zł 375 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2100 zł 420 zł 350 zł
II 2100 zł 420 zł 350 zł
II III 2250 zł 450 zł 375 zł
IV 2250 zł 450 zł 375 zł
Studia podyplomowe
Kierunek Płatność
jednorazowa
Płatność
w 2 ratach
Płatność
w 10 ratach
Zarządzanie projektami
z certyfikatem PMI Global R.E.P.
4200 zł 2100 zł 420 zł
Kadry i płace 3600 zł 1800 zł 360 zł
Rachunkowość finansowa
w praktyce biznesu
3600 zł 1800zł 360 zł

Windykacja należności
i negocjacje w biznesie

3600 zł 1800 zł 360 zł

Strategie i techniki sprzedaży

3900 zł 1950 zł 390 zł

Skuteczne zarządzanie stacją paliw
z akredytacją merytoryczną Polskiej Izby Paliw Płynnych

3900 zł 1950 zł 390 zł
Wpisowe na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień

Wrzesień

Październik

0 zł 0 zł 100 zł 200 zł 300 zł
Absolwenci WSZiB w Poznaniu 0 zł 300 zł

Studiuj rodzinnie
Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji.

 

Konto bankowe dla studentów:

WSZiB w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.