Odbiór Dyplomów Ukończenia Studiów

Data: 
2017-07-21 09:00:00

Dyplomy z obron, które odbywały się w czerwcu i lipcu 2017, będzie można odbierać w Dziekanacie:

W lipcu 2017:

 • 21 i 22 lipca (obrony do 21 czerwca)
 • 28 i 29 lipca (obrony po 22 czerwca)
 • piątek 9.00-17.30
 • sobota: 9.00-17.30

 

W sierpniu 2017 nie ma możliwości odbioru dyplomu z uwagi na przerwę urlopową.

 

We wrześniu i październiku 2017:

od 2 września do 14 września

 • piątek 9.00-17.30
 • sobota: 9.00-17.30

od 15 września 2017 do 8 października

 • piątek 9.00-18.00
 • sobota: 9.00-18.00
 • niedziela: 9.00-13.00


Dyplom można odebrać:

 • osobiście
 • przez osobę upoważnioną notarialnie do ww. czynności
 • przez osobę upoważnioną pisemnie w obecności pracownika dziekanatu do ww. czynności

 

Przy odbiorze dyplomu należy:

 • zwrócić legitymację studencką (nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy zamierzają kontynuować studia drugiego stopnia na naszej Uczelni)
 • mieć uregulowane płatności (opłaty czesnego za wszystkie semestry plus ewentualne odsetki od nieterminowych wpłat)


Po upływie 3 miesięcy od miesiąca, w którym odbyła się obrona dokumenty przekazywane są z Dziekanatu do Archiwum Uczelni.