Wybory do Samorządu Studenckiego WSZiB w Poznaniu 2021

Body: 

Drodzy Studenci,
 

zachęcamy do zgłaszania swojej kandydatury do Samorządu Studenckiego WSZiB w Poznaniu!

Udział w Samorządzie nie wymaga dużego nakładu czasu, a przynosi wiele profitów:

  • daje szansę wpływania na życie studenckie w Uczelni i inicjowania różnych przedsięwzięć
  • jest okazją do rozwinięcia swoich umiejętności organizacyjnych i liderskich i uzyskania potwierdzenia aktywności podczas studiów, tak cenionej przez pracodawców (otrzymacie wpis do suplementu do dyplomu ukończenia studiów)
  • daje możliwość uzyskania pochwały Rektora WSZiB i zniżki w czesnym za studia za aktywność w życiu Uczelni
     

Do zadań Samorządu Studenckiego należy między innymi:

reprezentacja ogółu studentów uczelni;

  • działalność w zakresie spraw socjalnych oraz kulturalnych studentów;
  • decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie;
  • uzgadnianie z senatem treści zmian regulaminu studiów.
     

Zachęcamy Was serdecznie do wystartowania w wyborach, które odbędą się w dniach 27 listopada do 12 grudnia podczas zjazdów.

Chętnych prosimy o kontakt z COS. W razie wątpliwości odpowiemy na pytania.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 18 listopada br.

Obraz: