Dyżury wykładowców

Dyżury Wykładowców odbywają się w budynku dydaktycznym przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu

Dyżur Dzień Od Do Miejsce
Władze

Rektor WSZiB w Poznaniu

dr Ryszard Groszak

ryszard.groszak@wszib.com.pl

21.09.2018

29.09.2018

15.00

13.00

16.00

14.00

pokój 105

tel. 61 835 17 51

Prorektor WSZiB w Poznaniu

dr Ryszard Orliński

ryszard_orlinski@poczta.onet.pl

29.09.2018

12.00

13.00

 

sala 11

(pokój 105

tel. 61 835 17 51)

Dziekan Wydziału Zarządzania

i Administracji

dr Małgorzata Michalik

michalik.mmm@gmail.com

malgorzata.michalik@wszib.com.pl

piątek

14.09.2018

21.09.2018

weekend

15.09.2018

22.09.2018

 

13.00

13.00

 

11.00

11.00

 

14.00

14.00

 

12.00

12.00

pokój 106

tel. 61 835 17 51

 

Wykładowcy

mgr Bartłomiej Andrusiewicz

bartlomiej.andrusiewicz@wszib.com.pl

 

     

inż. Maciej Banaszak

maciej.banaszak@wszib.com.pl

       

mgr Agnieszka Baśkiewicz

agnieszka.baskiewicz@wszib.com.pl

 

     

mgr inż. Adam Baśkiewicz

adam.baskiewicz@wszib.com.pl

 

     

dr hab. Olaf Bergmann

olafber@tlen.pl

 

     

mgr Wiesław Biernacki

wieslaw.biernacki@wszib.com.pl

 

     

dr hab. Maciej Błaszak

maciej.blaszak@wszib.com.pl

 

     

mgr Tomasz Boruch

tomasz.boruch@wszib.com.pl

 

     

mgr Tomasz Borucki

(Koordynator Przedmiotów Praktycznych -
Warsztatów i Projektów)

tomasz.borucki@wszib.com.pl

23.09.2018

30.09.2018

14.30

14.30

16.30

16.30

14

11

mgr inż. Artur Brzęczkowski

artur.brzeczkowski@wszib.com.pl

 

     

dr Andrzej Cieśla

andrzej.ciesla@wszib.com.pl

29.09.2018

14.00   14

dr Artur Dembny

artur.dembny@wszib.com.pl

       

dr Jacek Dubisz

jacek.dubisz@wszib.com.pl

 

     

mgr Anna Garstecka

anna.garstecka@gazeta.pl

 

     

mgr Błażej Goraj

blazej.goraj@wszib.com.pl

 

     

mgr Anna Grala

anna.grala@wszib.com.pl

 

     

dr Krzysztof Hajdrowski 

krzysztof.hajdorwski@wszib.com.pl

       

mgr Hanna Hanć

hanna.hanc@wszib.com.pl

 

     

dr Bartłomiej Juras

bartlomiej.juras@wszib.com.pl

 

     

mgr Michał Kamiński

michal.kaminski@wszib.com.pl

29.09.2018 12.30 13.00  

mgr Jakub Kapusto

tel. 514 199 663

 

     

dr Józef Karpiński

j.karpinski@ue.poznan.pl

jozef.karpinski@wszib.com.pl

 

     

dr Jerzy Kaus

JerzyKaus@tlen.pl

 

     

dr Danuta Klucz

danuta.klucz@wp.pl

29.09.2018

9.30 10.30 s. 14

dr Barbara Kobusiewicz

basia.kobusiewicz@poczta.onet.pl

barbara.kobusiewicz@wszib.com.pl

22.09.2018

11.30 12.30 11

dr hab. Bartosz Kołaczkowski

bkola@poczta.onet.pl

29.09.2018

11.30   109

dr Leszek Kowalski

leszek.kowalski@wszib.com.pl

       
mgr Fryderyk Kriger        

dr hab. Marek Krzymkowski

marek.krzymkowski@wszib.com.pl

       

mgr inż. Paulina Lassocińska

paulina.lassocinska@wszib.com.pl

22.09.2018

10.00 12.00

103

mgr Jakub Lesiński

jakub.lesinski@wszib.com.pl

 

     

dr Piotr Lissoń

piotr.lisson@wszib.com.pl

       
prof. dr hab. Zbigniew Łucki        

dr Jerzy Majcher

jerzy.majcher@wszib.com.pl

 

     

dr Justyna Majchrzak-Lepczyk  

justyna.majchrzak-lepczyk@wszib.com.pl

 

     

dr Alicja Malewicz-Pełczyńska

alicja.malewicz-pelczynska@wszib.com.pl

 

     

mgr Tadeusz Malinowski

tadeusz.malinowski@wszib.com.pl

 

     

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

edyta.malecka-ziembinska@wszib.com.pl

       

dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

magda.mazik@wp.pl

 

     

dr Bartosz Mazurkiewicz

bartosz.mazurkiewicz@wszib.com.pl

       

dr Agata Michalska-Olek

agata.michalska-olek@wszib.com.pl

 

     

mgr Łukasz Mieloch

l.mieloch@mieloch-adwokaci.pl

 

     

Zofia Milewska

zofia.milewska@wszib.com.pl

 

     

mgr Bartosz Nowak

bartosz.nowak@wszib.com.pl

29.09.2018

10.00 11.00 11

mgr Paweł Nowak

pawel.nowak@wszib.com.pl

 

     

dr Piotr Pagórski

ppp54@poczta.onet.pl

23.09.2018

10.00 11.00 14

dr Edward Pałka

paled@tlen.pl

22.09.2018

10.00   11
prof. dr hab. Maria Piechowiak        

mgr Michał Pietrzyk

michal.pietrzyk@wszib.com.pl

 

     

dr Jarosław Przybyła

jaroslaw.przybyla@wszib.com.pl

 

     

mgr Maciej Ratajczak

maciej.ratajczak@wszib.com.pl

30.09.2018

11.00   11

dr Małgorzata Ratajczak

malgorzata.ratajczak@wszib.com.pl

29.09.2018

11.00   14

mgr Piotr Reszelski

piotr.reszelski@gmail.com

 

     

dr Paweł Romanow

pawel.romanow@wsl.com.pl

 

     

mgr Artur Różycki

artur.rozycki@wszib.com.pl

 

     

dr Tomasz Sierpowski

tomasz.sierpowski@wszib.com.pl

 

     

mgr Arkadiusz Skomra

arkadiusz.skomra@wszib.com.pl

 

     

dr Barbara Sobkowiak

b.sobkowiak@wp.pl

barbara.sobkowiak@wszib.com.pl

 

     

dr Piotr Struś

piotr.strus@wszib.com.pl

 

     

dr Krzysztof Szwarc

krzysztof.szwarc@wszib.com.pl

 

     

mgr Piotr Ślęzak

piotr.slezak@wszib.com.pl

 

     
dr hab. Jarosław Werbowski        
dr hab. Zbysław Wojtkowiak        
mgr Jadwiga Wolak

22.09.2018

11.00 12.00 s.14

mgr inż. Rafał Zahorski

rafal.zahorski@wszib.com.pl

       

mgr Krzysztof Zieliński

krzysztof.zielinski@rpwe.pl

22.09.2018

11.00 12.00 104

mgr Agnieszka Żyro

agnieszka.zyro@wszib.com.pl