Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu kształcenia. Zdobywając na studiach wiedzę teoretyczną w zakresie wybranego kierunku, możesz skonfrontować ją z zawodową rzeczywistością. Dzięki praktykom zdobędziesz cenne doświadczenie, które może zaowocować w Twojej dalszej karierze.

Na stronach Biura Karier i Praktyk WSZiB w Poznaniu na bieżąco zamieszczane są ogłoszenia firm zgłaszających chęć przyjęcia studenta na praktyki oraz staże.

Praktyka na profilu praktycznym obowiązuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia w wymiarze 12 tygodni. 

Na studiach pierwszego stopnia: w trakcie semestru III - 4 tygodnie, w trakcie semestru IV - 4 tygodnie i w trakcie semestru V - 4 tygodnie, na studiach drugiego stopnia: w trakcie semestru II - 4 tygodnie, w trakcie semestru III - 4 tygodnie i w trakcie semestru IV - 4 tygodnie.

Na studiach pierwszego stopnia (dla studentów rozpoczynających studia od r.a.2019/2020): w trakcie semestru III - 8 tygodni (2 miesiące), w trakcie semestru IV - 8 tygodni (2 miesiące) i w trakcie semestru V - 8 tygodni (2 miesiące).

Zaliczenie praktyk na profilu praktycznym

I i II stopień na kierunku Zarządzanie i na kierunku Administracja