Samorząd Studencki

Głównym zadaniem Samorządu Studenckiego jest pomaganie studentom oraz reprezentowanie ich w kontaktach z władzami Uczelni. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego wchodzą w skład m.in. Komisji Dyscyplinarnej, Senatu oraz Komisji Stypendialnych.

Samorząd zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych, takich jak Juwenalia. 

Członkowie Samorządu biorą udział w obradach Parlamentu Studentów RP oraz MONSSUN-u (Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych).

 

Kontakt:

samorzad@wszib.com.pl

 

Przewodnicząca Rady:

Pani Aleksandra Kalinowska

 

Zastępca Przewodniczącej Rady:

Pani Aleksandra Kwiecień

 

Przewodnicząca Zarządu:

Pani Dorota Loose

 

Członkowie:

Pani Liliana Zenderowska

Pan Błażej Skorupka