Rabaty

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 przewidzieliśmy rabaty dla kandydatów obniżając wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 0 zł 0 zł 85 zł 85zł
Absolwenci WSZiB w Poznaniu 0 zł 85 zł
Maturzyści 2020 - 0 zł

Studiuj rodzinnie
Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji.

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu