Studia elastyczne

Ścieżki kształcenia

Indywidualną ścieżkę kształcenia możesz budować, dokonując wyborów, które umożliwiają optymalne zarządzanie czasem.

Indywidualna organizacja studiów: Nie możesz uczestniczyć we wszystkich zjazdach, ze względu na sytuację osobistą, obowiązki związane z pracą czy też miejsce zamieszkania (np. zagranicą)? Widzisz celowość zwolnienia z części zajęć obowiązkowych? Chcesz uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy także poza sesją?  W takich sytuacjach ta ścieżka jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Indywidualny plan studiów i program nauczania: Uzyskujesz dobre wyniki w nauce? Interesuje Cię kształcenie całkowicie albo częściowo zindywidualizowane? Chcesz współpracować z opiekunem naukowym? Lubisz pracę badawczą? Studia na podstawie ustalonego dla Ciebie indywidualnego planu stanowią wówczas propozycję, którą warto rozważyć.

 

Poziomy, formy studiów i inne opcje

Omówione ścieżki kształcenia możesz realizować na poziomie studiów licencjackich oraz magisterskich (po ukończeniu dowolnych studiów licencjackich lub inżynierskich). W ramach każdego z nich możesz wybierać:

 • formę studiów: niestacjonarne (zajęcia w soboty i niedziele) oraz niestacjonarne na odległość (internetowe, zjazdy średnio 4 razy w semestrze);
 • kierunek studiów (zarządzanie, administracja albo studia równoległe na obydwóch kierunkach);
 • lektorat (język angielski, język niemiecki);
 • specjalność: jedną albo dwie (studia dwuspecjalnościowe) spośród kilkunastu;
 • pracę z uczelnianą platformą e-learningową Moodle (dostęp do materiałów dydaktycznych, quizów, testów, ankiet i forów, publikowanie prac zaliczeniowych, projektów i ich wyników);
 • sposoby komunikacji z Uczelnią, wykładowcami i innymi studentami (m.in. poprzez platformę Moodle, witrynę WWW, FB, za pomocą poczty elektronicznej);
 • seminarium i promotora (spośród kilku).

 

Dodatkowe aktywności i korzyści

1. Aktywności gratyfikowane wpisem w suplemencie do dyplomu:

 • udział w konferencjach naukowych i konkursach;
 • działalność w ramach samorządu studenckiego,  Enactusa czy też – organizacji pozarządowych lub wolontariatu;

2. Korzyści płynące ze studiów w naszej Uczelni:

 • możliwość podjęcia studiów magisterskich po dowolnych studiach licencjackich lub inżynierskich bez wyznaczania różnic programowych;
 • realizacja praktyki zawodowej albo jej zaliczenie na podstawie wykonywanej pracy, albo prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • przeniesienie zdanych egzaminów i zaliczeń z innej Uczelni (zgodnie z zasadami procesu bolońskiego);
 • skorzystanie z urlopu dziekańskiego (krótkoterminowego, jednosemestralnego albo rocznego);
 • wznowienie przerwanych studiów z wyznaczeniem różnic programowych;
 • podjęcie studiów podyplomowych (po ukończeniu studiów licencjackich, inżynierskich albo magisterskich).

A co zrobić, jeśli dojdziesz do wniosku, że trzeba dokonać zmian? Nie ma problemu. W każdej chwili możesz je zrealizować w odniesieniu do każdego składnika procesu kształcenia. Elastyczność studiów rozumiemy bowiem także jako przyjętą praktykę rozstrzygania spraw studentów: zawsze podmiotowo, zgodnie z uznanymi zasadami etycznymi i z największą przychylnością.