Wykładowcy akademiccy

Jesteś w dobrych rękach!

W naszej Uczelni 45% zajęć prowadzą Wykładowcy Akademiccy - profesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy. Pozostałe 55% zajęć prowadzą Praktycy Biznesu. Takie proporcje gwarantują profesjonalny poziom zajęć dydaktycznych W WSZiB w Poznaniu - Uczelni o profilu praktycznym.

Poznaj naszych Wykładowców Akademickich:

 

prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann

(ur. w 1964 roku w Poznaniu) – historyk, absolwent studiów magisterskich (1988) i doktoranckich (1995) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2014 roku doktor habilitowany. Profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, prowadzący zajęcia ze studentami z kilkunastu przedmiotów związanych z szeroko rozumianymi naukami społecznymi oraz administracyjnymi i prawnymi.

W latach 1994-1998 – Sekretarz Rady Miasta Poznania, Radny Miasta Poznania - odpowiedzialny za współpracę z przedstawicielami władz miejskich w Polsce i w Europie, pracował na rzecz struktur administracji samorządowej, w ramach której utrzymywał kontakty ze społecznością lokalną, prowadził negocjacje i mediacje, rozwiązywał problemy mieszkańców, opiniował wnioski i przeprowadzał analizy. 

Od 2001 kierownik i dyplomowany kustosz w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. Realizuje zadania związane z zarządzaniem projektami w strukturach administracji państwowej - w tym nadzór i organizacja wystaw i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim, spotkania z interesariuszami, analiza uwarunkowań odbioru społecznego, współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, a także praca naukowa dotycząca bieżącej działalności muzeum i przygotowywania publikacji.

W działalności muzealnej kurator kilkunastu wystaw czasowych, dotyczących m.in. dziejów sportu i rysunków satyrycznych, historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku i Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Na polu naukowym autor kilkunastu książek, w tym m.in. Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929 (dwukrotnie wydana: Poznań 1998, i Poznań 2015) oraz „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi …” Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa 2012), a także redaktor naukowy kolejnych kilku, jak też autor kilkudziesięciu artykułów i recenzji naukowych, opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, m.in Wielkopolanie ku Niepodległej - w stulecie zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku – katalog wystawy, red. O. Bergmann, Poznań 2018, s.241, Wielkopolskie drogi do niepodległości – Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Historie lokalne, red. O. Bergmann i E. Wojcieszyk, Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XLVI, Poznań-Warszawa 2018, s. 200.

Pasjonat sportu (onegdaj czynny lekkoatleta, narciarz i tenisista stołowy), dobrej książki (szczególnie twórczości Melchiora Wańkowicza, Józefa Mackiewicza, Witolda Gombrowicza, Waldemara Łysiaka oraz Rafała Ziemkiewicza), miłośnik i kolekcjoner wszelkich, w tym przede wszystkim historycznych anegdot, poza tym polityki oraz majsterkowania (w tym renowacji starych mebli) i wszelkich prac remontowych. Wolne chwile najczęściej spędza na swoim „ranczo” w Puszczy Noteckiej. 

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2014/2015

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2015/2016

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

dr hab. Maciej Błaszak

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaiu, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Prowadzi szkolenia dla biznesu, związków zawodowych, samorządu i nauczycieli. Konsultant i trener z doświadczeniem biznesowym, pomagający rozwiązywać złożone problemy zarządcze wynikające ze zmian organizacyjnych w firmie. Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty z obszaru psychologii biznesu i umiejętności menedżerskich. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu negocjacji, skutecznej komunikacji, brainfitness i podejmowania decyzji.

Podczas swojej kariery zawodowej współpracował m.in. z Vox Industrie SA, Yes Biżuteria Sp zoo, Wydawnictwem Nowa ERA Sp zoo, AETN Polska sp zoo, Kompanią Piwowarską SA, Raben Management Services, Boehringer Ingelheim Marketing Sp.zoo, Biurem Wojewody Mazowieckiego, SDI Group Poland sp zoo, Eurologistics sp zoo.

Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor i współautor pięciu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów, w tym m.in.: Błaszak Maciej; Ewolucja w naukach społecznych. Głos kognitywisty w Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, red.: Błaszak Maciej, Polowczyk Jan, Witczak Hubert, CeDEWu (2018), Str. 17-23, Błaszak Maciej, Fojud Artur; Organiczny rozwój dostępnych miast, BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN, CLXXVI (2017), str. 159-174, Lista B, pkt. 8, Błaszak Maciej; Mózg, umysł i podmiotowość współczesnego człowieka- dylematy i rozwiązania, Nauka, 1(1/2017) (2017), str. 113-124, Lista B, pkt. 10, Błaszak Maciej, Fojud Artur; Trzy wymiary użytecznego miasta , Człowiek i Społeczeństwo, XLII (2016), str. 209-221, Lista B, pkt. 9.

W wolnym czasie słucha muzyki dawnej, lubi podróżować, a zwłaszcza na górskich szlakach.

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018


 

 

Artur Dembny

 

doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeden w pierwszych studentów WSZIB w Poznaniu (nr indeksu: 11/93). Pierwszy absolwent WSZIB w Poznaniu, który uzyskał doktorat (2001).

 

W badaniach naukowych specjalizuje się w teoriach zarządzania portfelem, w szczególności z wykorzystaniem modeli Markowitz'a oraz W.F.Sharpe'a. Autor wielu artykułów, rozdziałów w książkach oraz wystąpień konferencyjnych. Uczestnik i członek rad naukowych w projektach naukowych, członek zespołów roboczych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Aktywny w pracach środowiska energetyki rozproszonej.

 

W latach 90-tych ubiegłego wieku pracował w jednym z domów maklerskich. Od 2002 roku - z chwilą powstania giełdy energii - w sektorze energetycznym. Jeden z pierwszych licencjonowanych maklerów giełd towarowych w Polsce. Zaczynał od kierowania obszarem hurtu i sprzedaży TPA w jednym z zakładów energetycznych. Od 2009 roku dyrektor departamentu odpowiedzialnego za sprzedaż do jednego z trzech głównych segmentów klientów w Grupie Energa. W latach 2018-2020 prezes spółki komunalnej, która zarządzała i budowała jeden z najbardziej innowacyjnych klastrów energii w Polsce. Od 2020 dyrektor departamentu odpowiedzialnego za sprzedaż w spółce obrotu Grupy Veolia w Polsce.

 

Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania obszarami dużej firmy, budową i konstrukcją rynku energii, zarządzaniem sprzedażą.

 

W latach 2003-2006 reprezentant sektora energetycznego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2004-2010 Sędzia Sądu Giełdowego przy Towarowej Giełdzie Energii SA. W latach 2006-2012 biegły sądowy w zakresie obrotu giełdowego. Od 2018 roku Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie gospodarski energetycznej.

 

W latach 2001-2005 i ponownie od roku 2018 - wykładowca WSZIB w Poznaniu.


 

Prof. WSZiB dr Ryszard Groszak

Jest absolwentem II LO w Poznaniu oraz w zakresie cybernetyki ekonomicznej i informatyki – Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w którym pracował jako nauczyciel akademicki i z-ca dyrektora Centrum Informatyki. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1987 na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestniczył w projektach informatycznych realizowanych w przedsiębiorstwie zagranicznym. Przez kilkanaście lat prowadził informatyczną firmę konsultingową, realizując prace na rzecz przedsiębiorstw i banków. W latach 1993-2020 pracował w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu jako nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Informatyki, Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Rektor. Zajmuje się problematyką infrastruktury i bezpieczeństwa systemów informacyjnych, procesów informacyjnych i biznesowych w organizacji, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspomaganiu  zarządzania projektami, analityki biznesowej, statystycznej analizy informacji, w tym „big data”, pracy biura, administracji rządowej i samorządowej oraz edukacji wyższej. Jest autorem publikacji oraz materiałów dydaktycznych o tej tematyce. Prowadził związane z nią wykłady, warsztaty oraz seminaria dyplomowe. Aktualnie jest zatrudniony w Uczelni na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 


 

 

dr Krzysztof Hajdrowski

Innowacyjne technologie, smart city, strategie organizacji i zarządzanie projektami to główne tematy zainteresowań zawodowych. Inicjator departamentu zarządzania projektami w Enea Operator. Aktualnie jest szefem Biura Innowacji w Departamencie Strategii w trzeciej co do wielkości grupie energetycznej w Polsce – Enea S.A.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii
  ENEA S.A., 2014 – obecnie
 • Kierownik Biura Strategii i Zarządzania Projektami
  ENEA Operator sp. z o.o., 2007-2014

Wykształcenie:

 • Politechnika Poznańska
  Doctor of Engineering (EngD) 1997-2001
 • Politechnika Poznańska
  Master of Science (MS), Elektroenergetyka, 1991-1995

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2015/2016


 

Prof. WSZIB dr Bartłomiej Juras

Pełni funkcję Prorektora do spraw dydaktycznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Na tej samej uczelni jest wykładowcą na stanowisku profesora, prowadzącym zięcia z dziedziny ekonomii i finansów oraz zarządzania i jakości. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprzednio wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, Katedra finansów i rachunkowości. Autor kilkunastu artykułów naukowych i rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jako praktyk biznesu doradza firmom w zakresie finansów i rachunkowości, restrukturyzacji, przebranżowienia oraz biznesplanów. W swojej karierze zawodowej pełnił wiele funkcji kierowniczych i dyrektorskich. Przez wiele lat pełnił funkcję Faculty adviser w ramach Enactus ( SIFE ) jako opiekun projektów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Jest doradcą biznesowym i trenerem prowadzący szkolenia z zakresu: Rachunkowości Finansowej, Rachunkowości zarządczej, Kalkulacji kosztów, Zarządzania finansami, Zarządzania sprzedażą, Zarządzania kryzysowego, Zarządzania ryzykiem, Bezpieczeństwa.


 

prof. WSZiB dr Józef Karpiński

Wieloletni wykładowca i członek Senatu WSZiB. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca akademicki z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Poprzednio wykładowca makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz  ekonomii menedżerskiej w programie MBA w Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP. Obecnie wykładowca ekonomii na wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Podoktorski staż naukowy  w ramach programu TEMPUS w University of Toulouse  - Capitol    (Francja). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w podręcznikach akademickich z ekonomii. Zainteresowania naukowo – badawcze: polska polityka gospodarcza, zarządzanie zasobami ludzkimi, integracja europejska, funkcjonowanie gospodarki rynkowej w warunkach  kryzysu gospodarczego.

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2014/2015

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2015/2016

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018


 

 

prof. WSZiB dr Danuta Klucz

absolwentka studiów magisterskich i studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, nauczyciel akademicki, aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Interesuje się różnymi dziedzinami prawa, w szczególności prawem pracy, prawem cywilnym, gospodarczym i finansowym. Wiodącą dziedziną jest jednak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. W kręgu jej zainteresowań jest również polityka społeczna, bankowość i Społeczna Nauka Kościoła. Autorka artykułów prasowych i publikacji książkowych. Zawodowo związana także z sektorem bankowym, gdzie pełni funkcje doradcze i zajmuje się obszarem complianse. Prowadzi szkolenia dla banków z zakresu prawa pracy, polityki kadrowej oraz ładu korporacyjnego.

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018


 

dr Barbara Kobusiewicz

Jestem doktorem nauk ekonomicznych. Swoje życie zawodowe związałam z dydaktyką i pracą naukową. Prowadziłam wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria. Pracowałam w obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym i do dzisiaj w WSZiB w Poznaniu. Pracę tę wspierałam stałymi kontaktami z praktyka gospodarczą. Byłam współwłaścicielem i pracownikiem firmy consultingowej, pracowałam kolejno w dwóch biurach maklerskich jako konsultant ds. oceny firm i nowych instrumentów finansowych. Przez dwie kadencje byłam Rektorem WSZiB w Poznaniu. Byłam uczestnikiem pierwszego Komitetu Monitorującego WRPO przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, obecnie jestem członkiem Rady Inwestycyjnej Funduszu Funduszy JEREME 2 powołanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Moim zadaniem jest ochrona dostępności do funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Moje obecne specjalności naukowo- dydaktyczne: zarządzanie finansami firm, analiza finansowa, wartość firm, instrumenty finansowe ich ocena rynkowa i użyteczność dla firm, źródła finansowania i  pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą, a także gospodarcze i polityczne aspekty uczestniczenia w Unii Europejskiej oraz sprawy ceł i  działań protekcjonistycznych na świecie.

Prowadzę seminaria z zakresu zarządzania, zarządzania finansami, bankowej obsługi firm i oceny produktów bankowych oraz współuczestniczę jako promotor w prowadzeniu prac projektowych.  

Zainteresowania: historia  kultury śródziemnomorskiej, nowoczesna architektura i komunikacja.

 

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

dr hab. Bartosz Kołaczkowski, prof. UAM

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, doświadczony dydaktyk, laureat konkursów na najlepszego wykładowcę w WSZiB w Poznaniu. Wypromował ponad 500 magistrów.  

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności w prawie samorządowym, prawie pomocy społecznej oraz w dziedzinie wolności i praw politycznych.

Z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości związany od 2002 r.

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2014/2015

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2015/2016

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

 

dr Justyna Majchrzak-Lepczyk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, studia podyplomowe „Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego". Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym podręcznika z zakresu magazynowania oraz monografii z zakresu logistyki, e-commerce i zachowań konsumentów. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, głównie ze Słowacji, Litwy i Węgier.

Obszarami zainteresowań naukowych są przede wszystkim e-commerce oraz wyzwania logistyczne, jakie generuje nowoczesny handel, jak również zmiany zachowań konsumentów.

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2014/2015

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

 

 

 

dr Alicja Malewicz-Pełczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu marketingu i PR, kierownik projektów strategicznych, w tym budujących relacje ze społecznościami biznesowymi. Zainteresowania zawodowe to zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem mieszanki promocyjnej w procesie komunikacji marketingowej - z akcentem na public relations, komunikację on-line oraz zasady i techniki kształtowania pożądanych relacji między poszczególnymi ogniwami kanału dystrybucji – marketing relacji, marketing na rynku B2B. Poza praktyką gospodarczą wykładowca na uczelniach wyższych - UAM, Politechnika Poznańska, WSHM Milenium w Gnieźnie. W życiu prywatnym od 10 lat maratończyk.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Solaris Bus & Coach S.A. - dyrektor działu marketingu i PR
 • Herlitz Sp. z o. o. - kierownik działu marketingu odpowiedzialny za marki Herlitz i Pelikan
 • Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - autor i recenzent publikacji z zakresu praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi mieszanki promocyjnej
 • Elektromis Poznańska Szkoła Handlu w Poznaniu - pełnomocnik dyrektora ds. marketingu

 

Praca naukowo-dydaktyczna:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Promocji i Reklamy
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska Milenium w Gnieźnie - starszy wykładowca
 • Politechnika Poznańska - adiunkt w Zakładzie Nauk Ekonomicznych

 

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP

 

Z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania podatkowiec, specjalista z zakresu opodatkowania i oskładkowania dochodów z pracy.

Z WSZiB współpracuje od 2001 r., aktywnie uczestnicząc w jej działalności naukowej – konferencyjnej i publicystycznej oraz dydaktycznej – prowadząc zajęcia z zakresu finansów i prawa finansowego, w tym szczególnie w obszarze problematyki podatkowej i celnej.

 

Pomysłodawczyni, autorka i obecnie kierownik czterech studiów podyplomowych:

 • Cła i podatki w procedurach celnych
 • Rozliczenia kadrowo-płacowe
 • Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych
 • Zarządzanie finansami placówki oświatowej

 

Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym z 2020 r.:

 • Application of Genetic Algorithm to Optimal Income Taxation, Journal of Risk and Financial Management, vol. 13, nr 11, 2020, ss. 1-24, https://www.mdpi.com/1911-8074/13/11/251
 • Istota i perspektywy współdziałania jako nowej procedury podatkowej, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 20, nr 1, 2020, ss. 117-129, http://piz.san.edu.pl/index.php?id=290
 • Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania (redakcja), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 160, https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=837452
 • Ujęcie statystyczne oraz normatywno-proceduralne uprzednich porozumień cenowych (w procesie wydawniczym)
 • Corporate income tax differentiation in the EU member states. Is there a place for tax harmonization? (w procesie wydawniczym)
 • Normative, social and fiscal aspects of the standard tax credit in the Polish personal income tax (w procesie wydawniczym)

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018


 

dr Jacek Matarewicz


PARTNER, LIDER PRAKTYKI VAT, AKCYZY I CEŁ
Jest Adwokatem i Doradcą Podatkowym. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie i cłach. Doradza podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, deweloperskiej, finansowej oraz energetycznej, w tym spółkom posiadającym koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej. Uczestniczy w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm, a także w projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT. Z sukcesem reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa.

Kompetencje:

 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski;
 • Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Floryda;
 • Ekspert ds. VAT, akcyzy i prawa karnoskarbowego w BCC;
 • Prowadzący szkolenia dla przedsiębiorców oraz aplikantów adwokackich.

Nagrody i publikacje:

 • III miejsce w kategorii "Akcyza" w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2020);
 • I miejsce w kategorii "VAT" w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2019);
 • III miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazeta Prawna. (2019);
 • II miejsce w kategorii „Akcyza" w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika (2017);
 • Autor monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE.

https://www.ozogtomczykowski.pl/o-nas/zespol/14


 

 

 

 

Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Po studiach została koordynatorką projektów międzynarodowych w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży „Mikuszewo”. Do dnia dzisiejszego pozostaje na stanowiskach kierowniczych zarządzając dużymi projektami międzynarodowymi. Trenerka i wykładowca w zakresie współpracy sieci ponadsektorowych na rynku pracy, systemów edukacji, komunikacji międzykulturowej, ochrony własności intelektualnej, sztuki wystąpień, zarządzania projektami, ogranizowania spotkań międzynarodowych i pozyskiwania funduszy. Autorka wielu opracowań i publikacji.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaiu
 • Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH
  ekspert ds. projektów międzynarodowych, 2016-obecnie
 • Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego we Wrocławiu, 2007-obecnie
  kierownik projektów i prezes
 • RAG Bildung GmbH
  koordynatorka projektów polsko-niemieckich, 2005-2007
 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży „Mikuszewo”
  koordynatorka projektów międzynarodowych, 2000-2005

Praca naukowo-dydaktyczna:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 2016-obecnie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2009-obecnie
  nauczyciel akademicki

Wybrane publikacje:

 • Znaczenie i udział Unii Europejskiej w umiędzynaradawianiu szkolnictwa wyższego,  w: „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej w naukach społecznych”, (red.) H.Mruk, R.Orliński, Poznań, 2020.
 • Zarządzanie szkołą zawodową w Polsce między europejskim rynkiem pracy a systemem oświaty. „Przedsiębiorczość i zarządzenie”, 2018, nr 19.     
 • Filozofia edukacji zawodowej w systemie dualnym, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum”, 2017, nr 1.
 • Kształcenie zawodowe w Polsce wobec wyzwań rynku pracy, Fundacja Friedricha Eberta, Warszawa 2016.

Certyfikaty:

 • Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
  „Psychologia w pracy trenera. Wystąpienia publiczne i umiejętności retoryczne jako narzędzia pracy trenera”
 • Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
  „Doskonalenie umiejętności trenerskich - projektowanie, ewaluacja i prowadzenie szkoleń”
 • QFC GmbH, Halle (Niemcy)
  szkolenie osób kierujących kadrami i szkoleniami w polskich i niemieckich MSP w obszarze wdrażania norm europejskich i innowacyjnych metod kształcenia kadr

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - magisterium
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - doktorat

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2015/2016

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik
absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego.  Stopień magistra nauk ekonomicznych uzyskała na podstawie pracy na temat uwarunkowań rozwoju rynku mebli w Polsce. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie, Oddział w Poznaniu. Następnie współpracowała z Agencją Marketingową Presto i Agencją Marketingową Fokus realizując różne projekty.  W 1997 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Strategii Marketingowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w  Poznaniu. Prowadziła tam zajęcia z zachowań nabywców, komunikacji marketingowej, badań marketingowych oraz public relations. W 1990 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy o determinantach zachowań gospodarstw domowych młodych małżeństw w Polsce. W 1998 roku została Kierownikiem Studium Podyplomowego Marketing Strategiczny na Rynku Farmaceutycznym, będąc współtwórcą programu kształcenia. Pełniła tę funkcję do 2015  roku. Autorka kilkudziesięciu publikacji między innymi na temat rynku farmaceutycznego. Od 1995 roku pracuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a od 2011 roku pełni funkcję dziekana najpierw Wydziału Administracji a potem  Zarządzania i Administracji. Prowadzi zajęcia z marketingu, badań marketingowych oraz kreowania wizerunku przedsiębiorstwa. Poza pracą zawodową, interesuje się kulturą i sztuką. W wolnych chwilach spaceruje po nadmorskich plażach.
 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018


 

prof. dr hab. Henryk Mruk

jest absolwentem i emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje  się tematyką zachowań konsumentów, rozkładami dochodów ludności, ekonomią behawioralną, marketingiem  i przywództwem. W 2014 roku uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik pt. „Marketing.   Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”. Jest współtwórcą koncepcji teoretycznych oraz badań praktycznych w zakresie marketingu farmaceutycznego. Wypromował 39 doktorów. Zasiada w kilku radach programowych czasopism – m.in. w Radzie Programowej „Marketing i Rynek”. Od 2017 roku jest członkiem Rady Programowej Akademii Umiejętności Eurocash w Warszawie. Od 2019 roku jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poza pracą badawczą i dydaktyczną, współpracuje z podmiotami praktyki gospodarczej. Jest także współautorem Encyklopedii Pszczelarskiej.  Pszczoły są rozwijanym od 1972 roku hobby.
Od 1 października 2018 roku pracuje na pełnym etacie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a z Uczelnią związany jest od jej założenia, czyli od 1992 r.

 

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

dr Ryszard Orliński

prorektor ds. naukowych WSZiB w Poznaniu. Od początku związany z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, początkowo jako kierownik Zakładu Rachunkowości, kolejno jako pełnomocnik kierunku Zarządzanie i Marketing a następnie prorektor WSZiB. Studia dyplomowe - technologiczne ukończył w WSOSK w Poznaniu, studia magisterskie - ekonomiczne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych o specjalności rachunkowość uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauczycielem akademickim jest od 1985 roku. W działalności uczelnianej przeszedł wszystkie etapy kariery od wykładowcy przez kierownika katedry, dziekana aż do prorektora. W 1996 roku uzyskał certyfikat do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne nr 1765/96). Od 1999 roku do 2012 był członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i członkiem Rady Redakcyjnej Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości. Od roku 2001 posiada uprawnienia do rad nadzorczych (Dyplom Ministerstwa Skarbu nr 537/2001) i w latach 2002 - 2020 był członkiem Rady Nadzorczej spółki komunalnej. Prowadzi ze studentami rachunkowość finansową, podstawy rachunkowości, rachunek kosztów, organizację rachunkowości, decyzyjne rachunki kosztów, zarządzanie finansami w ochronie zdrowia. Współpracując z wieloma instytucjami i organizacjami o charakterze edukacyjnym prowadził wykłady z rachunkowości między innymi dla księgowych budżetowych, maklerów giełdowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada ponad 120 publikacji zewnętrznych i wewnątrzuczelnianych. Uczestniczył w 15 pracach badawczych realizowanych w Uczelniach jak również na zlecenie odpowiednich ministerstw. Wypromował ponad 350 prac dyplomowych na studiach zawodowych, 200 prac magisterskich oraz 200 prac na studiach podyplomowych. Zainteresowania osobiste to motocykle, żeglarstwo i kulinaria.

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2014/2015

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2015/2016

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

 

 

dr Jarosław Przybyła

Rozpoczął studia w Poznaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości kończąc je jednocześnie na trzech kierunkach: Marketing, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie. Następnie studiował broniąc z sukcesem prace magisterskie zarówno na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – na kierunku Handel i Marketing, a także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i Bankowość. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego.

Pierwszą pracę podjął w 2000 roku w trakcie studiów w firmie Ennovations, spółce zależnej Arena.pl S.A. gdzie zajmował stanowisko Marketing managera. Następnie w One-2-One Sp. z o.o. od początku jej istnienia jako pierwotnie Kierownik rozwoju produktu, a następnie Dyrektor rozwoju rynku, aż po stanowisko Członka zarządu, po wprowadzeniu z sukcesem spółki na podstawowy rynek WGPW. W tym samym czasie, sukcesywnie od 2003 r. zajmując coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w spółce zależnej One-2-One, czyli w mobijoy!, pozycjonowanej jako agencja marketingu mobilnego (pierwsza na rynku polskim), ostatecznie został jej Prezesem, odnosząc wiele sukcesów potwierdzonych nagrodami i wyróżnieniami w ogólnopolskich konkursach branżowych, w tym m.in. Golden Arrow, czy Polskim Konkursie Reklamy KTR. 
Od 2010 roku, gdy postanowił całkowicie zmienić branżę, rozpoczął przygodę z lotnictwem, która trwa do tej pory. Aktualnie Prezes zarządu docenianej nie tylko w Europie, ale i na świecie szkoły lotniczej Aero Poznań (również Europejskie Centrum Symulatorowe Cirrusa), jak i Cirrus Aircraft Poland & Baltics – wyłącznego przedstawiciela producenta amerykańskich samolotów śmigłowych i odrzutowych na Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię.

W wolnym czasie stara się uwolnić myśli skupiając się na jeździe motocyklem typu cruiser bądź oryginalnie zachowanym youngtimerem – Fiatem 126p pierwszej serii, dokładnie w jego wieku.

 

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

prof. WSZiB dr Małgorzata Ratajczak

doktor nauk prawnych w zakresie prawa, adiunkt i profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, doświadczony dydaktyk, wielokrotna zdobywczyni ww. Uczelni tytułu „Wykładowca Przyjazny Studentom”. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest prawo finansowe (a w szczególności prawo finansów publicznych), prawo administracyjne oraz prawie pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji z tych dziedzin prawa (zob. szerzej np.: https://nauka-polska.pl Ludzie nauki/ dr Małgorzata Ratajczak nauki prawne).

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020


 

 

dr Tomasz Sierpowski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, menedżer edukacji, właściciel firmy szkoleniowej i wydawniczej CEdu sp. z o. o., autor i koordynator projektów szkoleniowych. Przez blisko 20 lat prowadził szkołę języków obcych British Centre we Wrocławiu i równocześnie przez 10 lat pracował jako analityk finansowy w Orbis. Zainteresowania zawodowe skupia wokół skuteczności szkoleń oraz ciągłego doskonalenia siebie i organizacji. Uwielbia czytać książki i podróżować – fascynacja kulturą Włoch i Japonii. Żonaty, ma syna.

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2015/2016

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020