Studenci niepełnosprawni

Od 1 stycznia 2008 r. realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, w ramach którego proponowana jest pomoc studentom w finansowaniu studiów.

Podstawowe cele programu STUDENT II to wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i przygotowanie tych osób poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a także stworzenie warunków mobilizujących osoby niepełnosprawne do kształcenia ustawicznego

Pełna treść procedur realizacji programu STUDENT II, wraz z formularzem wniosku, dostępna jest na stronach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

BIBLIOTEKA

Studenci niepełnosprawni chcący skorzystać z zasobów Biblioteki mogą zamawiać i odbierać książki oraz czasopisma w Centrum Obsługi Studenta na parterze budynku.