Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Data: 
2022-05-21 11:00:00

Zapraszamy na Konferencję "Studenci Studentom, Wykładowcy Studentom", która odbędzie się 21 maja, w sobotę, w formie on-line.

Jest ona obowiązkowa dla wszystkich studiujących na ostatnich semestrach. Zapraszamy do udziału i krótkiej prezentacji na temat swojej pracy dyplomowej.

Zgłoszenie uczestnictwa powinno obejmować: imię/-ona i nazwisko/a autora/ów, kierunek, rok i semestr studiów, e-mail; informacje o mentorze/promotorze; temat maksymalnie 10-cio minutowego wystąpienia oraz prezentację, która będzie podstawą wystąpienia. Wzór prezentacji dostępny jest tutaj.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres rektorat@wszib.com.pl do 11 maja br.

Konferencja będzie podzielona na dwa bloki – dla kierunków administracja i zarządzanie. Dokładny program i linki będą udostępnione na Moodle na tydzień przed konferencją.

Uczestnicy konferencji otrzymają bonus!

Ponadto informacje o udziale w konferencji na wniosek Studenta/Studentki mogą zostać zapisane w suplemencie do dyplomu.