Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Data: 
2021-05-22 11:00:00

W sobotę 22 maja w godzinach 11.00-13.30 dla kierunku Administracja, 14.00-17.30 dla kierunku Zarządzanie odbędzie się Konferencja Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom, w tym roku ponownie online. Konferencja, którą poprowadzi Pan Prorektor ds. naukowych dr Ryszard Orliński jest obowiązkowa dla wszystkich seminarzystów jako słuchaczy, a tylko chętni studenci będą prezentować swoje prace.

Serdecznie zapraszamy! Studenci, którzy zaprezentują swoją pracę mogą liczyć na bonus!

Wymogiem prezentacji swojej pracy podczas konferencji jest posiadanie sprawnego komputera z kamerą, mikrofonem i głośnikami.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie opracowywania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich) w formie pisemnej oraz projektowej. W ramach konferencji mogą być prezentowane prace dyplomowe, które zostaną złożone i będą bronione w danym roku akademickim przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Prace dyplomowe na konferencję mogą zgłaszać promotorzy, mentorzy lub ich autorzy w terminie do 15 maja 2021 r.

Zgłoszenie powinno obejmować:

  • imię/-ona i nazwisko/a autora/ów,
  • kierunek,
  • rok i semestr studiów,
  • e-mail;
  • informacje o mentorze/promotorze;
  • temat wystąpienia
  • prezentację multimedialną, którą należy dostarczyć w terminie do 16 maja 2021 r.

Wystąpienie podczas konferencji może trwać maksymalnie 10 minut.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji.

Zgłoszenia oraz prezentację należy przesłać na adres: rektorat@wszib.com.pl