Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Data: 
2024-05-18 10:00:00

Zapraszamy na Konferencję "Studenci Studentom, Wykładowcy Studentom", która odbędzie się online, w sobotę 18 maja 2024 r.

 

Celem konferencji jest przedstawienie wyników i wniosków z przeprowadzonych badań oraz doświadczeń nabytych w trakcie pisania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich) w formie pisemnej oraz projektowej.

 

Konferencja skierowana jest do:

 • Studentów 4 semestrów studiów licencjackich i 2 semestrów studiów magisterskich w charakterze SŁUCHACZY
 • Studentów 6 semestrów studiów licencjackich i 4 semestrów studiów magisterskich w charakterze PRELEGENTÓW I SŁUCHACZY

 

Program konferencji

 • g. 10.00
  • przywitanie Uczestników i Gości konferencji
   Rektor prof. WSZiP dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk
  • wykład inauguracyjny
 • g. 11.00 - prezentacje uczestników
  • prace licencjackie kierunki Administracja i Zarządzanie
   Rektor prof. WSZiP dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk oraz prof. WSZiP dr Tomasz Sierpowski
  • prace magisterskie kierunki Administracja i Zarządzanie
   Dziekan prof. WSZiP dr Małgorzata Michalik oraz prof. dr hab. Henryk Mruk
  • prace projektowe licencjackie i magisterskie
   Prorektor ds. dydaktycznych prof. WSZiP dr Bartłomiej Juras, mgr Hanna Hanć oraz mgr Jakub Lesiński

 

Zgłoszenia SŁUCHACZY nie są wymagane, wystarczy podłączyć się do spotkania.

Zgłoszenia PRELEGENTÓW:

 

Przebieg konferencji

 • Konferencje odbędzie się w online w formie wideokonferencji
 • Czas prezentacji jednego tematu nie może przekroczyć 7 minut
 • Harmonogram wystąpień ustala zespół ds. konferencji studenckich. Harmonogram zostanie ogłoszony 18 maja 2024 r.