Majówka

Body: 

Minionym zajęciom towarzyszyła piękna aura :)

Tego samego życzymy Wam podczas majówek i pamiętajcie, od 1 do 4 maja UCZELNIA BĘDZIE NIECZYNNA!

Obraz: