Studia II stopnia (magisterskie)

 

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 7 maja 2022 r.

 

W naszej Uczelni na studiach II stopnia możesz studiować na kierunkach

zarządzanie administracja
tabela opłat tabela opłat

 

Nowy kierunek PSYCHOLOGIA

Tworzymy dla Was nowy kierunek Psychologia, studia jednolite magisterskie (5 letnie).

Planujemy dwie specjalności Psychologia biznesu i HR oraz Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży.

Współpracujemy z gronem świetnych psychologów, psychiatrów i kognitywistów. Wszyscy oni są praktykami i codziennie pomagają innym w rozwoju i wzmacnianiu wewnętrznych zasobów.

 

Studia magisterskie w WSZIB możesz rozpocząć po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Rekrutacja bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Zwiększa to szanse zawodowe naszych studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki, jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących.

Profil praktyczny to przede wszystkim warsztaty prowadzone przez praktyków. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów.

Wykłady prowadzone są przez znawców prawa i zarządzania. Bogaty dorobek naukowy naszych Wykładowców zapewnia szerokie spojrzenie na zjawiska w biznesie. Nasi studenci mają stały dostęp do materiałów z zajęć wykładowych. Więcej informacji o platformie moodle znajdziesz tutaj.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej albo zespołowego projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać tytuł magistra. Więcej informacji o zespołowym projekcie dyplomowym znajdziesz tutaj.