Nowe studia podyplomowe - Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu

Body: 

Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu  – to nasze najnowsze studia podyplomowe, skierowane do biznesu i samorządów terytorialnych, zwłaszcza w warunkach kryzysu energetycznego.

Są dedykowane dla osób, które odpowiadają za zakupy energii elektrycznej i gazu. Ich celem jest przekazanie wiedzy o tym, jak od strony handlowej skonstruowany jest polski rynek energii i gazu, jak poruszać się w gąszczu jego otoczenia prawnego, jak i kiedy przeprowadzać procedurę zakupową, skąd pozyskiwać informacje rynkowe, jak uwzględnić w zakupach energię odnawialną, jak wykorzystać giełdę energii i wreszcie – jak zminimalizować ryzyka rynkowe związane z ostatnimi wydarzeniami na świecie.

Słuchacze pozyskają pełną wiedzę, która umożliwi im samodzielne organizowanie zakupów.

Więcej na temat programu i wykładowców przeczytasz tutaj: https://www.wszib.poznan.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-zakupami-nosn...

Obraz: