Premiera książki "Zarządzanie wyższym szkolnictwem artystycznym w Polsce"

Body: 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w sklepach i w bibliotece WSZiB, dostępna jest nowa książka naszej Wykładowczyni – Hanny Hanć, pod tytułem „Zarządzanie wyższym szkolnictwem artystycznym w Polsce”.

 

Od Autorki

                „W trakcie prowadzenia kolejnych warsztatów, szkoleń i wykładów z zarządzania projektami i portfelami projektów, zdałam sobie sprawę z ilości, różnorodności i jakości swojego własnego portfolio projektowego. Zastanawiałam się przez dłuższą chwilę jak mogę strukturalnie przekazać moje doświadczenia i sposób myślenia, aby było to interesujące dla innych, szczególnie młodych adeptów sztuki zarządzania.  Postanowiłam napisać i wydać swoją pierwszą, recenzowaną publikację – która w zamyśle, ma zapoczątkować cykl większych i mniejszych form wydawniczych, pod wspólnym tytułem Kultura i sztuka zarządzania.

                Kolejna reforma szkolnictwa wyższego w Polsce sprowokowała mnie do podjęcia tematu zarządzania uczelnią artystyczną, a głównym bodźcem do poruszenia takiej tematyki była także historia powstania i organizacji działalności Akademii Sztuki w Szczecinie.

                W publikacji zwracam uwagę na zarządzanie humanistyczne, które wskazuje na konieczność zauważania pojedynczych ludzi, ich wyborów, decyzji i chęci. Uznając, że kluczowe dla zarządzania jest tworzenie i umacnianie więzi wraz z koniecznością zdefiniowania systemu wartości dla prowadzonego procesu edukacyjnego, analizuję interesariuszy, dla których niezwykle istotna będzie wartość ekonomiczna organizacji oraz elementy konkurencyjności działania na rynku, a także interesariuszy, którzy kierować się będą wyłącznie względami naukowymi, badawczymi, zainteresowanych budowaniem społeczności zorientowanej na kreatywność i artyzm tworzenia. Podejmuję próbę ukazania tych dwóch skrajności, między którymi istnieją więzi wzajemnie komplementarne, uzupełniające dwa skrajne sposoby podejścia. Rozpatrując fakt braku jednego, uniwersalnego wzoru dla systemu organizacji i zarządzania, identyfikuję konieczność wewnętrznego przygotowania uczelni do prowadzenia ciągłego, systematycznego i wieloaspektowego procesu związanego z promowaniem i upowszechnianiem najlepszych rozwiązań, z jednoczesnym wsłuchiwaniem się w głos odbiorców usługi edukacyjnej.

                Dziękuję za wsparcie informacyjne i finansowe uzyskane ze strony Gminy Miasta Szczecin w realizacji tej publikacji.”

 

Książka wydana została przez wydawnictwo CEdu prowadzone przez Tomasza Sierpowskiego, także Wykładowcę WSZiB.

Książka (jako publikacja naukowa) jest dostępna w wersji tradycyjnej na:

http://www.cedu.pl/news/zarzadzanie-wyzszym-szkolnictwem-artystycznym-w-polsce

oraz w wersji elektronicznej m.in. na: 

https://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-wyzszym-szkolnictwem-artystycznym-w-Polsce,731552840,p.html

Obraz: