Szkolenie kadry akademickiej 2021

Body: 

25 września 2021 roku, w godzinach 12.00-16.30, w siedzibie Uczelni przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu, odbyło się kolejne szkolenie dla kadry akademickiej wymagane przepisami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podczas spotkania uhonorowano dyplomami Wykładowców wskazanych przez Studentów jako wyróżniający się.

 

Zakres przeprowadzonego szkolenia:

  • wnioski z wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  • aktualizacja kart przedmiotów
  • przesyłanie prac zaliczeniowych na platformę Moodle oraz przygotowanie zadań na platformie
  • Wymiana doświadczeń wykładowców i podsumowanie roku akademickiego w trybie on-line
  • metody aktywizujące studentów w e-learningu
Obraz: