Ważność legitymacji automatycznie przedłużona

Body: 

Informujemy, że w okresie ograniczenia działalności uczelni, czyli podczas realizacji zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej, ważność legitymacji studenckich, na mocy przepisów o szkolnictwie wyższym, jest przedłużana automatycznie. Nie ma potrzeby potwierdzania dokumentu w Uczelni. Wszystkie legitymacje studenckie są ważne co najmniej do końca aktualnego semestru. W związku z tym Uczelnia aktualnie nie dokonuje ich potwierdzania w Dziekanacie. W przypadku zmiany przepisów odnośnie kolejnego semestru poinformujemy o tym na naszej stronie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-sta...

Obraz: