XVII Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom, w tym roku ponownie ONLINE!

Body: 

W sobotę 22 maja 2021 r. o godzinie 11.00 odbyła się 17. edycja Konferencji Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom, w tym roku ponownie online. Konferencja, którą prowadzili Pan Prorektor ds. naukowych dr Ryszard Orliński oraz Pani Rektor prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk była obowiązkowa dla wszystkich Seminarzystów jako słuchaczy, a tylko chętni prezentowali swoje prace.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie opracowywania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich) w formie pisemnej oraz projektowej. Grupowa prezentacja projektu dyplomowego jest nadal nowością, a rozwiązywane przez nie społeczne i biznesowe zagadnienia były jak co roku bardzo interesujące. Prezentowane prace dyplomowe, które zostaną złożone i będą bronione w tym roku akademickim przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Prace dyplomowe do udziału w Konferencji zgłaszali promotorzy, mentorzy a także ich autorzy. Informacja o udziale w Konferencji będzie umieszczona w Suplemencie do Dyplomu.

Gratulujemy bardzo ciekawych prezentacji! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym Studentom i zachęcamy do dzielenia się zdobytą wiedzą przy kolejnych edycjach Konferencji!

Obraz: