Zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim

Body: 

Drodzy Studenci,

Prowadzimy zajęcia w roku akademickim 2021/2022 w systemie hybrydowym.

Wszystkie zajęcia praktyczne (warsztaty, projekty i lektoraty) realizowane w małych grupach odbywać się będą w budynku Uczelni, z zachowaniem koniecznego dystansu i zasad bezpieczeństwa sanitarnego (mniejsza ilość studentów w budynku, 1 osoba przy jednej ławce, ławki w bezpiecznej odległości od siebie, obowiązkowe maseczki poza salami dydaktycznymi, przerwy w zajęciach w różnych godzinach dla różnych grup, środki dezynfekujące w kilku miejscach na terenie Uczelni, regulowana ilość osób w przestrzeniach wspólnych, wietrzenie sal).

Wykłady i seminaria będą przeprowadzane w formie wideokonferencji na żywo.

W przypadku wprowadzenia przez MNiSW ograniczeń, jesteśmy gotowi do realizacji wszystkich zajęć w formie on-line "na żywo". Z ankiet przeprowadzonych wśród naszych studentów po ostatnich trzech semestrach wiemy, że ta forma dobrze się sprawdza i jesteście zadowoleni z organizacji i sposobu poprowadzenia zarówno wykładów, jak i warsztatów.

Bez względu na formę zajęć postaramy się, by były one dla Was ciekawe, przyjazne i niezawodne pod względem technologicznym.

 

Zespół WSZiB

Obraz: