Prominent Guests

 • dr Darryl W. Booker  - expert in project management and business analysis, instructor and consultant at ESI Intl. and MT&DC,
 • Prime Minister of the Republic of Poland dr Hanna Suchocka,
 • Prime Minister of the Republic of Poland Tadeusz Mazowiecki,
 • Prime Minister of the Republic of Poland gospodarki dr Janusz Lewandowski,
 • Prime Minister of the Republic of Poland obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz,
 • Minister of  Science and Higher Education dr Krystyna Łybacka,
 • Senator Wojciech Kruk,
 • CEOs: Wrigley, ESSO Poland,
 • Mayor of the City of Poznań Ryszard Grobelny,
 • wicemarszałek woj. wielkopolskiego Leszek Wojtasiak,
 • prof. dr hab. Jerzy Dietl – Prezes Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi,
 • Deputy Prime Minister, Minister of Finance prof. Grzegorz Kołodko,
 • Editor in Chief „Nowego Życia Gospodarczego” Adam Cymer,
 • Editor „Rzeczpospolitej” Piotr Aleksandrowicz,
 • prof. dr Klaus Gloede – Uniwersytet w Poczdamie,
 • prof. Jaroslav Pánek – Uniwersytet Karola w Pradze,
 • prof. Adam Maldzis – Akademia Nauk w Mińsku,
 • prof. G. Harris – California State University, Fesno,
 • dr Habte G. Woldu – University of Texas,
 • Thad Barnowe – Fulbright Professor, School of Business, Pacific Lutheran University, Tacoma,
 • prof. Robert Birney – Alverno College, Winthrop University,
 • dr Camiel Hamans – reporter i redaktor regionalnej gazety holenderskiej „De Stam”,
 • Gary Cattel – dyrektor ds. Marketingu Browarów Wielkopolskich S.A. „LECH”,
 • Robert Wolowski – absolwent reklamy Michigan State University,
 • prof. dr hab. Andrzej Dubas – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
 • Robin Anderson – przedstawiciel władz SIFE,
 • prof. Leo Ryan – DePaul University of Chicago,
 • prof. Andrzej Kilner – Wyższa Szkoła Handlowa w Rennes,
 • dr Jürgen Harbich – Bayerische Verwaltungsschule, Monachium, Niemcy,
 • prof. dr hab. Thomas Bonart – Fachhochschule Trier, Niemcy,
 • prof. dr hab. Geneview Craenen – Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia,
 • dr Mike Morley – University of Limerick, Irlandia,
 • prof. dr hab. Norbert Eickhof,
 • prof. Jan Miodek,
 • prof. Jaroslav Pánek,
 • ks. prof. Tomasz Węcławski,
 • red. Grzegorz Miecugow,
 • prof. Wiesław Godzic,
 • prof. Stanisław Obirek,
 • reż. Magdalena Łazarkiewicz,
 • dr Filip Kaczmarek,
 • prof. Rafał K. Ohme,
 • Janusz Plencler,
 • Anna Choromańska,
 • prof. Tadeusz Sławek.
Galeria: