Kierunek Zarządzanie (studia magisterskie)

program studiów tabela opłat dokumenty rekrutacyjne

 

tryb studiowania

Tryb niestacjonarny w formie hybrydowej

Chcesz studiować częściowo zdalnie, ale także spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny  w formie hybrydowej jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

 

 

opis kierunku

Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na ostatnim roku studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w wybranej dziedzinie.

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie:

 • rozwiniesz myślenie przekrojowe
 • wzmocnisz zdolność do kooperacji w zespole
 • podwyższysz swoją rezyliencję w sytuacjach kryzysowych
 • zwiększysz swoją samoświadomość jako lidera
 • rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne
 • efektywnie odpowiesz na potrzeby klientów
 • wzmocnisz wiarygodność biznesową w mediach społecznościowych
 • właściwie określisz cele, wymagania i ograniczenia każdego projektu
 • nauczysz się skutecznie zarządzać czasem pracy
 • stworzysz bezpieczeństwo prawne firmy

Program studiów odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, dzięki stałym konsultacjom z ekspertami biznesu i przedstawicielami instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na II poziomie studiów na kierunku zarządzanie, jak też na innych kierunkach pokrewnych.

 

 

program studiów

 

 

wybierz specjalność

Studenci wybierają specjalność pod koniec pierwszego roku studiów. Na drugim, ostatnim roku realizowane są cztery przedmioty specjalnościowe. Zapoznaj się z naszymi specjalnościami:

Specjalność jest uruchamiana dla minimum 4 osób

 

 

opłaty

Na opłaty składają się trzy elementy:

 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w sześciu ratach na semestr
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę
 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZiP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

rekrutacja

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:  

 • Oryginał lub odpis dyplomu wraz z suplementem ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany przez szkołę wyższą
 • 1 aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00