Kierunek Administracja (studia licencjackie)

program studiów tabela opłat dokumenty rekrutacyjne

 

tryb studiowania

Tryb niestacjonarny w formie hybrydowej

Chcesz studiować częściowo zdalnie, ale także spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny  w formie hybrydowej jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

 

 

opis kierunku

Program na kierunku administracja prowadzony jest na profilu praktycznym. Zapewnia pełen pakiet wiedzy i umiejętności potrzebnych na stanowisku pracownika administracji. Przedmioty z pierwszych lat studiów pomagają świadomie zdecydować o wyborze specjalności: kadry i płace lub administracja samorządowa.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z bogatym dorobkiem naukowym, jak też praktycy administracji i sądownictwa.

Po studiach I stopnia na kierunku administracja możesz pracować w strukturach administracji publicznej, w tym samorządowej i skarbowej lub w administracji przedsiębiorstw. Specjalność kadry i płace przygotowuje do stanowisk w działach obsługi pracowników.

Studia I stopnia pozwalają dowiedzieć się jak:

 • interpretować przepisy prawne w takich obszarach jak prawo urzędnicze, administracyjne, gospodarcze, finansów publicznych, prawo Unii Europejskiej
 • stosować przepisy prawa pracy, w tym interpretować umowy o pracę i umowy cywilno-prawne
 • chronić dane osobowe
 • profesjonalnie obsługiwać interesantów
 • współdziałać z organizacjami pozarządowymi
 • rozwijać umiejętności komunikacyjne w ramach zespołu pracowniczego
 • zarządzać rozwojem osobistym i wykorzystywać swoje atuty w karierze zawodowej

Program studiów kierunku administracja podlega stałym konsultacjom z pracownikami struktur administracji i sądownictwa. Dzięki temu odpowiada na aktualne potrzeby usług administracyjnych i bazuje na najnowszych rozwiązaniach stosowanych w tym obszarze.

Studia przygotowują do kontynuacji nauki na II poziomie studiów na kierunku administracja, jak też w innych dyscyplinach nauk społecznych.

 

program studiów

 

 

wybierz specjalność

Specjalności do wyboru, realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów:

Specjalność jest uruchamiana dla minimum 4 osób

 

 

opłaty

Na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub sześciu ratach na semestr
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZIP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

rekrutacja

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:  

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00