Kierunek Zarządzanie (studia licencjackie)

program studiów tabela opłat dokumenty rekrutacyjne

 

tryb studiowania

Tryb niestacjonarny w formie hybrydowej

Chcesz studiować częściowo zdalnie, ale także spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny  w formie hybrydowej jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

 

 

opis kierunku

Kierunek zarządzanie prowadzony jest na profilu praktycznym. Kładziemy nacisk na umiejętności i bezpośrednie przygotowanie do działania w biznesie.

Na kierunku nauczysz się jak skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją, współpracować z zespołami pracowniczymi i kreować wizerunek firmy w komunikacji z otoczeniem społeczno-biznesowym. Kilka specjalności do wyboru pozwoli Ci sprofilować i pogłębić swoje zainteresowania oraz dopełnić wizerunek profesjonalisty w wybranym obszarze: zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing i e-biznes, psychologia biznesu, zarządzanie obsługą klienta, zarządzanie projektami, rachunkowość, kadry i płace, zarządzanie logistyką, zarządzanie kreatywne, menedżer sprzedaży.

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie:

 • rozwiniesz swoją kreatywność
 • wzmocnisz zdolność do kooperacji w zespole
 • podwyższysz swoją rezyliencję w sytuacjach kryzysowych
 • wykorzystasz swoje atuty jako menedżer
 • rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne
 • nauczysz się określać wymagania klientów
 • dowiesz się jak kreować wizerunek biznesowy w mediach społecznościowych
 • nauczysz się właściwie określać cele, wymagania i ograniczenia każdego projektu
 • wzmocnisz skuteczne zarządzanie czasem pracy
 • stworzysz bezpieczeństwo prawne firmy

Program studiów odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, dzięki stałym konsultacjom z ekspertami biznesu i przedstawicielami instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na II poziomie studiów na kierunku zarządzanie, jak też na innych kierunkach pokrewnych.

 

program studiów

 

 

wybierz specjalność

Studenci wybierają specjalność na drugim roku studiów. Na trzecim, ostatnim roku realizowane są cztery przedmioty specjalnościowe. Zapoznaj się z naszymi specjalnościami:

Specjalność jest uruchamiana dla minimum 4 osób

 

 

opłaty

Na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub sześciu ratach na semestr
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZiP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

rekrutacja

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

​​* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00