Kierunek Zarządzanie (studia licencjackie)

 

Ty wybierasz, jak chcesz studiować - w budynku Uczelni czy online!

Tryb niestacjonarny

Chcesz spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

 

Tryb niestacjonarny online

Mieszkasz poza Poznaniem i nie chcesz przyjeżdżać co dwa tygodnie na Uczelnię? A może żyjesz i pracujesz za granicą i koszty dojazdów są zbyt wysokie? A może przez ostatnie lata nauczyłeś się pracować z wykorzystaniem połączeń wideo i jesteś zmotywowany aby studiować przez Internet?

Tryb niestacjonarny online jest dla Ciebie! W tym wariancie wszystkie zajęcia realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą, w których Studenci uczestniczą korzystając z własnego z komputera z kamerą i mikrofonem. Jedynie cztery warsztaty specjalnościowe na ostatnim roku studiów realizowane są w budynku Uczelni.

W ciągu 3 lat studiów, w budynku Uczelni spędzisz tylko kilka dni na ostatnim roku studiów (2-3 weekendy na każdym z dwóch ostatnich semestrów).

 

 

Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie dowiesz się jak:

 • Wykorzystywać swoje atuty
 • Działać w zespole
 • Rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne
 • Zwiększyć swoja samoświadomość jako lider biznesu
 • Określać wymagania klientów
 • Komunikować się z klientami za pomocą mediów społecznościowych 
 • Właściwie określać cele, wymagania i ograniczenia każdego projektu
 • Kreować wizerunek firmy
 • Skutecznie zarządzać czasem pracy

 

Program studiów kierunku zarządzanie podlega stałym konsultacjom z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego Uczelnia przygotowuje kadry. Dotyczy to konsultacji poszczególnych przedmiotów, jak i całego programu.

 

program studiów

 

 

Studenci wybierają specjalność na drugim roku studiów. Na trzecim, ostatnim roku studiów realizowane są cztery przedmnioty speclajnościowe. Zapoznaj się z naszymi specjalnościami:

 

 

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZIB w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

Aby zapisać się na studia w WSZiB w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

​​* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałek Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-czwartek 8.00-16.00
 • piątek-sobota 8.00-17.00
 • niedziela 8.00-13.00