Biuletyn Informacji Publicznej

 1. Statut Uczelni
 2. Władze Uczelni
 3. Strategia Uczelni
 4. Podstawa prawna działania
 5. Ocena programowa kierunku administracja - 02.09.2021
 6. Raport samooceny dla kierunku administracja
 7. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2019)
 8. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2020)
 9. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2021)
 10. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2018/2019
 11. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2018/2019
 12. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2019/2020
 13. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2019/2020
 14. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2020/2021
 15. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2020/2021
 16. Wzorzec dyplomu ukończenia studiów (obowiązuje od 1.10.2021)
 17. Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2019)
 18. Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2020)
 19. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
 20. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
 21. Regulamin świadczeń dla studentów na r.a. 2020/2021
 22. Zasady rekrutacji - r.a. 2020/2021
 23. Zasady rekrutacji - r.a. 2021/2022
 24. Zasady rekrutacji - r.a. 2022/2023
 25. Zarządzenie 2/2020 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2020 w sprawie wysokości czesnego
 26. Zarządzenie 2/2021 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 14.04.2021 w sprawie wysokości czesnego
 27. Zarządzenie 3/2020 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2020 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 28. Zarządzenie 3/2021 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2021 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 29. Regulamin Pracy
 30. Regulamin organizacyjny
 31. Środki z budżetu państwa
 32. Zasady weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w sesji letniej w r.a. 2019/2020
 33. Zasady weryfikacji efektów uczenia się za pomocą technologii informatycznych w roku kademickim 2020/2021
 34. Zarządzenie nr 19/2021 Rektora WSZiB w Poznaniu z 30.09.2021 dotyczące realizacji zajęć i zasad weryfikowania efektów uczenia się w WSZiB w Poznaniu w r.a. 2021/2022
 35. Zarządzenie nr 18/2021 Rektora WSZiB w Poznaniu z 30.09.2021 dotyczące weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się poza siedzibą uczelni przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość